• Minimumplus
  • ddd
  • bed2
  • bed
  • Tknt

Phương án kiến trúc Trung tâm thương mại OCEAN Bank Nam Đàn Plaza - Nghệ An

2013-09-14 15:16:41

Công trình: Trung tâm thương mại OCEAN BANK Nam Đàn Plaza

Chủ đầu tư: Ocean Bank 18 Láng Hạ

Địa điểm XD: Nam Đàn

Thiết kế phương án: Kts. Đặng Phương Đức

Hoàn thành: 2011

 

 

Về trang chủ    Bản in